Gijs de Vries naar Europese conventie

Het Tweede-Kamerlid Gijs de Vries (VVD) is gisteren benoemd tot de nieuwe vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de conventie over de toekomst van Europa.

Hij volgt daar Hans van Mierlo op, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-partijleider van D66. De Vries heeft gisteren besloten zijn Kamerzetel op te geven.

De Vries (46) was van 1984 tot 1998 lid van het Europees Parlement. De laatste vier jaar was hij daar voorzitter van de liberale fractie. In het kabinet-Kok II was hij staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hij woonde gisteren voor het eerst een plenaire zitting van de conventie bij in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend vertegenwoordiger van het Nederlands parlement. Hij was als zodanig de opvolger van de VVD'er Hans van Baalen, die bij de laatste verkiezingen niet in de Tweede Kamer terugkeerde. De Kamer moet nu weer een nieuw plaatsvervangend lid van de conventie kiezen.

De Vries kreeg gisteren in Brussel van minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) telefonisch zijn benoeming door het kabinet te horen. ,,Het is een eervolle en zware taak, die ik graag zal proberen te vervullen.''

Van Mierlo, die door het kabinet-Kok was benoemd, gaf zijn functie vorige week op omdat hij het niet eens was met het Europabeleid van het kabinet-Balkenende. Van Mierlo was als regeringsvertegenwoordiger uitzonderlijk bij de conventie, omdat hij zichzelf niet ,,als een verlengstuk'' van het kabinet beschouwde.

De Vries zei gisteren dat hij bij de conventie ,,het standpunt van de Nederlandse regering zal uitdragen''. Als zijn eerste taak beschouwt hij het om ,,te luisteren en te lezen''. Zijn partijgenoot Van Aartsen, oud-minister van Buitenlandse Zaken, heeft de conventie een ,,vrijblijvende praatclub'' genoemd. De Vries zegt dat de conventie ,,een belangrijke opmaat'' is naar onderhandelingen in 2004 tussen de Europese regeringsleiders over een nieuw verdrag van de EU. Het is de bedoeling dat de conventie volgend jaar het ontwerp voor een constitutioneel verdrag van de EU presenteert.

,,Europa is te ingewikkeld, het neemt te langzaam besluiten en er is te weinig controle van nationale kiezers en parlementen'', aldus De Vries. Hij wil ,,eerst uitvoerig met de regering overleggen'' voordat hij iets wil zeggen over de standpunten die hij bij de conventie wil innemen.

    • Ben van der Velden