Er is nog genoeg seksuele onzin te bestrijden

De `linkse kerk' heeft uit misplaatste politieke correctheid de strijd om seksuele emancipatie laten varen, vindt Paul Steenhuis.

Seks is misschien niet het eerste waaraan je denkt als je de worstelende Partij van de Arbeid ziet. Maar aan de hand van opvattingen over seks is wel duidelijk zichtbaar te maken hoe ver de PvdA is weggedreven van de veranderde maatschappij, en hoezeer politiek correcte opvattingen over de multiculturele samenleving het denken binnen de `linkse kerk' over zaken als seksuele emancipatie hebben verlamd.

De `linkse kerk' bestaat helemaal niet, zei Elsbeth Etty in haar Herzberglezing (Opiniepagina, 23 september). Het is volgens haar een ,,verzinsel, een spookbeeld''. Toch is het niet helemaal vreemd om het geheel aan zich progressief noemende instellingen, organisaties en politieke partijen te beschouwen als een kerk. Want wat willen zij? De publieke opinie beïnvloeden, in de hoop dat de politiek hun ideeën over de wereld, opvattingen over wat wenselijk en wat taboe is, overneemt en uitvoert. In feite verschilt dat niet met wat bijvoorbeeld de katholieke kerk aan invloed wil hebben.

Toen de linkse kerk tussen de jaren vijftig en zeventig ten strijde trok tegen de invloeden van de christelijke kerk in ons land, waren de achterlijke christelijke mores op het gebied van seks nog echt een strijdpunt. Terwijl de Rode Vrouwen, de feministische pressiegroep binnen de PvdA, het Beursgebouw in Amsterdam probeerden te bezetten, in de jaren zeventig, om een eind te maken aan de onderdrukking en uitbuiting van vrouwen door de `kapitalisties seksistiese' mannen, kreeg ik op school te horen dat de kerk al eeuwen onzinnige praatjes rondstrooit over bijvoorbeeld maagdenvlies en masturbatie. Dat je van masturbatie bijvoorbeeld helemaal geen ruggenmergverweking, slechte ogen of wat voor ziekte dan ook kon krijgen. Dat was informatie waar je wat aan had als weetgierige puber.

De Rode Vrouwen van toen speculeren inmiddels zelf aan de beurs, om hun allochtone schoonmaakster te kunnen betalen. Maar mijn leraren hebben hun missiewerk voor de linkse kerk destijds goed gedaan. Want ik ben van mening dat zulke ontkerkelijkte inzichten over seks aan alle pubers in Nederland, ongeacht kleur, ras of geslacht moeten worden overgedragen. En dat dergelijke voorlichting gestimuleerd moet worden.

Maar dat gebeurt niet. De overheidssteun aan seksueel voorlichtende instanties voor jongeren, zoals de Rutgershuizen, is de afgelopen jaren (PvdA in de regering) verminderd, terwijl het aantal abortussen, vooral van allochtone meisjes stijgt. Seksuele emancipatie is geen doel meer van de (tot voor kort) heersende progressieve klasse. Niet omdat er geen religieuze seksuele onzin meer te bestrijden valt – integendeel. Maar omdat ze, verkrampt door multiculturele taboes, van mening zijn dat seksuele emancipatie niet hoeft te gelden voor allochtone vrouwen en jongeren. Althans, je moet het hen niet opdringen, want dan respecteer je hun cultuur en geloof niet. Je mond open doen over seks is eigenlijk al ongeoorloofd. Je betreedt een mijnenveld vol taboes en eergevoelens.

Vandaar dat radeloze allochtone pubers in Nederland met vragen over maagdenvlies en masturbatie hun heil moeten zoeken bij bijvoorbeeld de cyberimam, een islamitische vraagbaak op internet (www.al-islaam.com). Daar worden antwoorden gegeven als: Allah verbiedt masturbatie in de koran, want alleen met je `echtgenotes en slavinnen' is seks toegestaan.

Bovendien waarschuwt de cyberiman voor de vele gevaarlijke ziekten die je door masturbatie kunt oplopen: ,,We zullen een aantal van die ziektes opnoemen. De scherpte van het gezichtsvermogen wordt verminderd. Tevens veroorzaakt het zwakheid van het zenuwstelsel; de geslachtsdelen groeien niet goed, een aandoening in de teelballen waarbij de man heel snel een erectie kan krijgen en het onderste deel aan de wervelkolom verzwakt, waardoor men regelmatig rugpijn krijgt.'' Ten slotte adviseert de cyberimam aan hen die toch worden bezocht door zondige vleselijke lusten: ,,Voordat men gaat slapen kan men wat Qor-aan gaan lezen en doua's (smeekbedes) doen en, zoals de profeet aanbevolen heeft, op de rechterzijde gaan slapen.''

Mijn oordeel hierover is niet door multiculturele angsten aangetast. Het zijn achterlijke praatjes die kwalijke gevolgen hebben. Ze mogen geuit worden, maar ze horen door mensen die zich links noemen voortdurend bestreden te worden.

Dat de PvdA de islam niet heeft beschouwd als een geloof als alle andere, dat bestreden moet worden in zijn uitwassen, zoals ze dat met bijvoorbeeld de katholieke kerk wel deed, is een van de grote fouten die ze gemaakt heeft.

Op het gebied van seksuele emancipatie heeft de PvdA een wereld te winnen. Eigenlijk de enige in de PvdA, of althans aan de rand daarvan, namelijk in het wetenschappelijk bureau van de partij, die ik daarover consequent en met kennis van zaken publiekelijk harde noten over heb horen kraken, is Ayaan Hirsi Ali. Zij legt een verband tussen islam (cultuur of geloof, dat doet in dit verband weinig ter zake) en vrouwenonderdrukking (Opiniepagina, 4 oktober).

Dat is nog steeds min of meer taboe in PvdA-kringen, net als in fundamentalistische moslimkringen. Vandaar dat haar plan om een speciaal op moslimmeisjes gerichte seksuele-voorlichtingsinstelling bij de PvdA en de Wiardi Beckman Stichting maar niet van de grond komt. Vandaar dat haar baas Paul Kalma kritische stukken schrapte uit een krantenartikel (Trouw, 23 maart), waarin Hirsi Ali PvdA-coryfee Job Cohen, burgemeester te Amsterdam, aanviel, die het geloof als bindende factor propageerde, terwijl Hirsi Ali het als onderdrukkende factor ziet.

Dat heeft allemaal niets te maken met islamofobie of xenofobie, maar alles met de ideeën waarop de Verlichting is gebaseerd. Zoals die bijvoorbeeld verwoord zijn door Spinoza, die het idee verwierp dat er van God gegeven ordening bestaat waarbij de vrouw ondergeschikt is aan de man.

Zolang de PvdA een verkrampte politiek correcte, je zou haast zeggen aseksuele opvatting heeft over haar rol als `emancipatiepartij' (die term is van fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven), heeft de partij weinig toekomst. Dan blijft het makkelijk scoren voor premier Balkenende, de christen-democratische voorman die in één klap heeft aangetoond dat hij inzake seks, politiek en media niet verkrampt is, door zijn toegezegde regelmatige medewerking aan het jongerenprogramma met tv-sterren/seksbommen Katja Schuurman (nu naakt in de bioscoop in de film Oesters van Nam Kee) en Bridget Maasland (die met het programma Neuken doe je zo komt).

Paul Steenhuis is redacteur van NRC Handelsblad.

    • Paul Steenhuis