Cursus staatsrecht voor kabinet

Het kabinet heeft gisteren een spoedcursus staatsrecht gehad van een raadsadviseur van het ministerie van Algemene Zaken. De cursus werd gehouden tijdens de ministerraad. Een woordvoerder van het kabinet stelt dat met de spoedcursus, waarin onder meer zaken als de eenheid van kabinetsbeleid en de relatie tussen ministers en staatssecretarissen aan de orde kwamen, een wens van met name de nieuwe ministers (vooral LPF'ers) is ingewilligd. Zij hadden al tijdens de eerste ministerraad om een dergelijke cursus gevraagd.