`Burger moet betalen voor ruimte voor water'

De beste garantie dat er meer ruimte komt voor water is het verhogen van de lokale waterschapslasten door de waterschappen. Dat vindt mr. R. van der Kluit, directeur van de Unie van Waterschappen in Den Haag die maandag haar 75-jarig jublieum viert.

Volgens Van der Kluit is een verhoging van de waterschapslasten verantwoord: ,,De belasting is voor een gezin ongeveer even duur als een jaarabonnement op een krant. Dat is voor een basale levensvoorwaarde erg weinig.'' Met de opbrengst kan een scala aan maatregelen worden bekostigd die nodig zijn om de komende decennia het hoofd te bieden aan de toenemende wateroverlast. Met hoeveel de belasting moet stijgen, is volgens de Unie nog moeilijk te zeggen.

Volgens Van der Kluit leert de geschiedenis dat als er op nationaal niveau keuzes moeten worden gemaakt, het waterbeheer het dikwijls aflegt tegen andere prioriteiten. ,,Er komt pas geld als het fout is gegaan.'' Waterschappen kunnen ,,slagvaardiger'' optreden.

In februari vorig jaar werd een `klussenlijst' gemaakt voor een nationaal bestuursakkoord voor het uitvoeren van maatregelen tot 2050 op het gebied van waterbeheer. Dat bestuursakkoord is er nog niet. Ook is er door het nieuwe kabinet nog geen geld gereserveerd voor uitvoering van de maatregelen die een nieuw waterbeheer door de waterschappen mogelijk maken. In het advies van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw, dat door het vorige kabinet is onderschreven, staat dat er meer ruimte moet komen voor water. Uitgangspunt moet niet langer zijn het zo snel mogelijk afvoeren van water, maar water zo lang mogelijk vasthouden, daarna eventueel bergen en pas in laatste instantie afvoeren. Daartoe moet er meer bergingscapaciteit komen, zoals sloten en vijvers, en moet aan streekplannen en bestemmingplannen een watertoets voorafgaan, dat wil zeggen dat er rekening moet worden gehouden met de effecten voor het water bij een ruimtelijke ingreep.