Bewindslieden sturen Kamer ansichtkaart

De Tweede Kamer krijgt vooralsnog geen toelichting van premier Balkenende op de crisis in de LPF. Rosenmöller had om een brief met uitleg gevraagd, nadat de crisis in de LPF leek over te slaan op het kabinet.

Balkenende en zijn collega-ministers besloten vandaag tijdens de ministerraad echter het verzoek van GroenLinks-leider Rosenmöller, dat werd gesteund door een meerderheid in de Kamer, af te doen met een handgeschreven ansichtkaart aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas. Op de kaart staat een afbeelding van de Trêveszaal, gezien vanaf de Hofvijver. Op de achterkant staat geschreven: ,,Geachte voorzitter, In antwoord op de mondelinge vragen van g.a. Rosenmöller e.a. groeten wij u in gezamenlijkheid en eenheid vanuit de ministerraad.'' Het kaartje, een ideetje van de premier zelf, is ondertekend door alle ministers van het kabinet. Alleen de handtekening van minister Korthals ontbreekt, hij was niet aanwezig.

Rosenmöller reageerde desgevraagd verrast op de ongebruikelijke manier van antwoorden. ,,Blijkbaar is er een jolig sfeertje ontstaan. Daar ben ik op zich wel voor in, maar als de stemming weer omslaat, en die kans is niet denkbeeldig, dan zijn wij dit kaartje niet vergeten. Wie het laatst lacht, lacht het best'', aldus Rosenmöller. Hij gaat er overigens van uit dat het kabinet los van het kaartje ook nog een serieus antwoord op zijn vragen zal geven.

Rosenmöller wordt in zijn opvatting gesteund door Kamervoorzitter Weisglas: ,,Het is uitermate vriendelijk dat het kabinet een kaartje heeft gestuurd, maar ik verwacht uiteraard dat Balkenende op korte termijn alsnog antwoord zal geven op de vragen.''

Balkenende zelf zei er na afloop van de ministerraad van uit te gaan dat het kaartje afdoende is als reactie. ,,De heer Rosenmöller stelde de vragen donderdagmiddag, toen er nog een hoop rumoer was. Sindsdien is er veel gebeurd'', zei Balkenende, verwijzend naar de ogenschijnlijke eensgezindheid die de LPF donderdagavond uitstraalde na een urenlang overleg op het ministerie van Bomhoff (Volksgezondheid). Balkenende wilde desgevraagd niet ingaan op nieuwe geruchten uit de LPF-fractie als zou er opnieuw een scheuring op komst zijn. ,,Ik heb altijd geleerd het hoofd koel te houden. Mijn taak is de zaak in de gaten houden en de juiste signalen afgeven.'' Volgens de premier is de sfeer in het kabinet ,,gewoon goed''.