VVD: One man, one vote

Alle VVD-leden krijgen voortaan een directe stem in de verkiezing van de partijleider en andere beslissingen, volgens het principe van `one man, one vote'. Dat stelt VVD-voorzitter Bas Eenhoorn voor in een vandaag naar de VVD-leden verstuurde notitie, ,,Minder partij, meer maatschappij.''

Het `one man, one vote'-principe moet volgens het VVD-bestuur op twee manieren vorm krijgen: door schriftelijke raadpleging van de leden over belangrijke beslissingen zoals de verkiezing van de partijleider, en doordat elk VVD-lid een stem krijgt op de congressen van de VVD.

Nu worden stemmingen op VVD-congressen nog beheerst door de afdelingsvoorzitters van de partij, de zogenaamde `partijbaronnen' via een mandatensysteem waarbij de voorzitter van een afdeling (Kamercentrale) één stem per vijftig leden in handen heeft. Volgens het huidige systeem zullen Eenhoorns plannen op 23 november op een congres van de VVD in Utrecht ter goedkeuring worden voorgelegd.

In een toelichting zegt Eenhoorn zich te realiseren, dat het systeem van `one man, one vote' mogelijkheden biedt voor individuen, belangrijke beslissingen te manipuleren. Eenhoorn acht de voorgestelde hervormingen in de VVD echter zeer noodzakelijk, omdat de VVD nu in de ogen van de burger het imago van een `regentenpartij' heeft.

Partijleider Zalm heeft laten weten meer heil te zien in goed leiderschap, dan in directe leiderschapsverkiezingen. ,,Als je het aan de leden had overgelaten, hadden die vorig jaar ook gewoon Dijkstal verkozen'', zegt hij.

WWW.NRC.NL: notitie vvd

    • Raymond van den Boogaard