Veto Heinsbroek over gasbedrijf

Minister Heinsbroek (Economische Zaken) heeft de verkoop van het gasbedrijf Intergas aan het Duitse energiebedrijf RWE geblokkeerd. Hij wil eerst weten of een Amerikaanse investeerder in Intergas later niet alsnog een schadeclaim indient.

Dat heeft burgemeester J. Hendrikx van Baarle-Nassau, tevens lid van de raad van commissarissen van Intergas, vandaag gezegd. Tweeëntwintig gemeenten in West- en Midden-Brabant zijn aandeelhouder in het gasbedrijf.

De minister moet de verkoop goedkeuren. Als de gevraagde garantie van de niet met name genoemde investeerder niet komt en de verkoop daardoor niet doorgaat, kunnen sommige gemeenten in de financiële problemen komen. Zij hebben de hun toekomende opbrengst al voor een deel in de begroting verwerkt.

Heinsbroek schortte begin september de verkoop van energiebedrijven op tot de voorwaarden aangescherpt zijn. De Tweede Kamer wil met name de garantie dat de netwerken strikt onafhankelijk blijven. Pas in 2004 zou dan weer sprake kunnen zijn van verkoop. Heinsbroek moet de verkoop van Intergas echter toetsen aan de oude regels, omdat het principeakkoord over de volledige verkoop van Intergas aan RWE al in 2000 is gesloten is.

RWE ging akkoord met de overnameprijs van 228 miljoen euro. Dat bedrag betekende per aansluiting de hoogste prijs die tot dat moment in Nederland was betaald. Het geld was voor een belangrijk deel bestemd voor de 22 gemeenten. De aandeelhouders vergaderen 18 oktober over de ontstane situatie.

Volgens Hendrikx is er niks aan de hand als het Amerikaanse bedrijf de verklaring afgeeft. Als dat niet gebeurt, zou het kunnen zijn dat Intergas voorlopig zelfstandig doorgaat tot de markt in 2004 weer open is. Mogelijk komt dan ook een Nederlands energiebedrijf als kandidaat-koper in beeld.

Breda is een van de gemeenten die de opbrengst al in de meerjarenbegroting heeft opgenomen. Het gaat om een bedrag van 9,5 miljoen euro. Een bedrag van 2,4 miljoen heeft zij achter de hand gehouden. De gemeente Oosterhout heeft haar 30 miljoen euro op een aparte rekening gezet en buiten de begroting gehouden.