`Tot 2004 wordt hier op geen kunstsubsidie gekort'

Wethouder Stefan Hulman ontzenuwt de geruchten over het afkalvende cultuurklimaat in Rotterdam. `De sector hoeft niet zo nerveus te doen'.

,,Ik probeer de mensen in de cultuursector gerust te stellen. Het is allemaal minder erg dan men denkt. Ik heb begrip voor hun nervositeit. Maar het zou ook goed zijn als men in die sector niet zo nerveus doet omdat vanaf nu veiligheid voorop staat in Rotterdam, en niet cultuur.''

Stefan Hulman (36) is sinds maart van dit jaar wethouder Cultuur en Verkeer namens de VVD in Rotterdam. De oud-beroepsofficier was de laatste vier jaar gemeenteraadslid. Dat cultuur geen prioriteit is voor het door Leefbaar Rotterdam gedomineerde gemeentebestuur was al duidelijk voordat het collegeprogramma vorige week werd gepresenteerd. Tijdens de raadsvergadering gisteren kwam cultuur nauwelijks aan bod, mogelijk is dat anders bij de begrotingsbehandeling half november.

Enkele raadsleden van Leefbaar Rotterdam lieten zich de afgelopen tijd laatdunkend uit over gesubsidieerde kunst. Gecombineerd met geruchten over forse bezuinigingen zette dat de verhouding tussen kunst en politiek op scherp. Hulman kreeg een failliete boedel in beheer, zo leek het. Ook vier topondernemers en staatssecretaris van Cultuur Van Leeuwen (LPF) waarschuwden voor culturele afbraak in Rotterdam.

Uw brief aan de culturele instellingen, waarin een bezuiniging van bijna 9 miljoen euro op cultuur is aangekondigd, leidde tot veel onrust.

,,Die brief, overigens verstuurd aan alle gesubsidieerde instellingen, was slechts een vraag: als we u voor dat bedrag zouden aanslaan, hoe zou u dat doen? In plaats van de vraag te beantwoorden, brachten de culturele instellingen de brief buiten zijn context naar buiten. Dat vind ik jammer.''

Waarom heeft u dat misverstand niet gecorrigeerd?

,,Ik heb veel journalisten gesproken, en het steeds weer uitgelegd aan de directeuren van de instellingen. Het heeft niet geholpen, ze geloofden me niet. Ik heb me gestoord aan Van Leeuwen. Die had zich moeten vergewissen van de feiten, hij heeft me niet gebeld. Toen ik hem erop aansprak zei hij: o, dan valt het mee.''

Hoeveel wordt er nu bezuinigd?

,,Het zijn geen bezuinigingen, het zijn ombuigingen. Het kunstbudget groeit wel, alleen minder dan verwacht, van 92 miljoen euro in 2002 naar 99 miljoen euro in 2003. De komende vier jaar moet er 2 procent worden bespaard door meer efficiency en 5 procent door korting op subsidies. Tot 2004 wordt er niet één subsidie stopgezet, pas dan wil ik keuzes maken.''

De sfeer is verhard door uitspraken van LR-raadsleden over kunst als `elitair gedoe' en theaters die best gesloten kunnen worden.

,,Leefbaar Rotterdam gooide olie op het vuur. Het is goed dat de raadsleden zich uiten, maar de manier waarop is onhandig. Graag volgende keer een andere toon. De raad heeft een andere verantwoordelijkheid. Wij zijn het bestuur van de stad en de raad niet.''

U wilt lokale cultuurcentra opzetten, een cultuurintendant aanstellen en meer aandacht voor cultureel erfgoed. Waarom moet cultuur de wijken in?

,,De toegankelijkheid moet worden vergroot. In de Schouwburg zie je geen doorsnee van de bevolking, het publiek is te eenzijdig. Alleen vertellen dat de programmering zo goed is, is niet voldoende. Je moet cultuur naar de mensen toebrengen. Kinderen die in een lokaal cultuurcentrum toneelspelen, voeren dat uit in de Kleine Zaal van de Schouwburg. Hun ouders zien daar affiches hangen, komen op het idee om vaker te gaan, zo moet het gaan. Het Rotterdamse Wijktheater werkt al zo.''

Gaat het Fotomuseum in Las Palmas door?

,,Zeker, daar blijven we enthousiast over, het college heeft er 4,08 miljoen euro voor gereserveerd. Wel wordt het heel lastig als we niet meedelen in het Wertheimerlegaat. Het Prins Bernhard Cultuurfonds dat het legaat beheert, doet erg lang over de beslissing waar het geld heen gaat.''

Hoe staat het met de al eerder geplande nieuwe initiatieven?

,,Er staat 12,7 miljoen euro gereserveerd voor de Middenzaal, een nieuw theater op de plaats van het oude Luxortheater aan de Kruiskade. Eind dit jaar wordt het verbouwde Boijmans Van Beuningen opgeleverd, de opening is in mei 2003, dat gaan we zeker halen.''

Boijmans-directeur Chris Dercon verlaat Rotterdam met veel kritiek op het gewijzigde kunstklimaat.

,,Inhoudelijk is het jammer dat hij weggaat, maar ik kan me voorstellen dat hij na dertien jaar iets anders wil. Hij was geen makkelijke directeur, maar dat hoort ook zo. Ik ga net zo'n lastige opvolger zoeken. Of die uit Nederland of het buitenland komt maakt me niet uit, het gaat om de beste persoon op die plek.''

U noemde het Hitler-beeld van Cattelan dat in Boijmans wordt geëxposeerd `smakeloos'. Past zo'n inhoudelijk oordeel bij een politicus?

,,Niet in de zin van Thorbecke, maar dat was een andere tijd, toen gaf de overheid geen geld uit aan kunst. Wij geven er veel geld aan uit, en dan moet je er wel een mening over hebben. Als individu vond ik dat beeld smakeloos en mag ik mijn mening geven. Als politicus zou het niet erg verstandig zijn om vervolgens in te grijpen.''

m.m.v. Gretha Pama

    • Mark Duursma