Toch geen limiet voor uitstoot kwik

De uitstoot van kwik door cementconcern ENCI in Maastricht wordt niet aan banden gelegd. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft het besluit van zijn voorganger Pronk, om de emissienorm voor de cementindustrie vijf keer zo streng te maken, geschrapt.

Dat blijkt uit een brief van Van Geel aan de Kamer. Pronk besloot in maart tot aanscherping van de kwiknorm na publiciteit over de grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen die ENCI jaarlijks mag uitstoten. De ruimte daarvoor wordt geboden in de milieuvergunning van de provincie Limburg.

In het `ontwerpbesluit verbranden afvalstoffen' had Pronk daarom de emissie-eis voor kwik voor de cementindustrie aangescherpt van 0,05 milligram (mg) per kubieke meter (kuub) tot 0,01 mg per kuub. Dat is strenger dan de Europese richtlijn. Met de maatregel, die eind 2005 zou ingaan, passeerde PvdA-minister Pronk de Limburgse CDA-gedeputeerde M. Hofman (Milieu). Die weigerde de vergunningsvoorwaarden aan te passen, ondanks oproepen van omwonenden en milieugroepen.

Als een van zijn eerste beleidsdaden schrapt Van Geel (CDA) nu dat besluit van Pronk. Volgens een woordvoerster is er een tekort aan verbrandingscapaciteit voor slib van rioolzuiveringsinstallaties. Daarom is gekozen voor deze kortetermijnoplossing. Als de norm verscherpt was, had ENCI het kwikhoudende slib niet kunnen verbranden.

Het Limburgse slib dat nu door ENCI verbrand wordt, ging eerst naar de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), speciaal gebouwd voor zuiveringsslib. SNB-directeur M. Lefferts begrijpt Van Geels argumenten niet: ,,De verwerking van het slib is hier om financiële redenen door het Zuiveringsschap Limburg weggehaald. ENCI was goedkoper. Bovendien hadden we hier nog capaciteit over en is onze verbranding milieuvriendelijker.''

ENCI was fel tegen de aanscherping door Pronk. Het bedrijf voerde bij CDA-politici een lobby om de wijziging ongedaan te maken. De Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) zegt ,,niet blij'' te zijn ,,dat voor de cementindustrie de kwiknorm nu is verminderd.''

    • Joep Dohmen