Tarotkaarten

In het artikel `Lucie de B. vergeet haar tarotpatiënten' wordt het leggen van tarotkaarten ten onrechte in verband gebracht met Jomanda (NRC Handelsblad, 18 september). Als er iemand is die juist waarschuwt voor tarotkaarten en dergelijke, is dat wel Jomanda. Zij laat voortdurend weten hoe gevaarlijk dit kan zijn, en zij zou het toejuichen als er een beter toezicht op zou komen in de ziekenhuizen en de gevaren hiervan meer bekend zouden worden. Volgens Jomanda zouden dan heel wat minder ongelukken gebeuren, want het zijn allemaal zwevers die zich hiermee bezighouden.

    • Jennie Roerdink
    • Tilly Fiona
    • Stichting Vrienden van Jomanda