Steun gemeenteraad voor veiligheidsplan Rotterdam

In de Rotterdamse gemeenteraad kunnen alle partijen zich vinden in de plannen op het gebied van veiligheid van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD, samen in het college.

De oppositie vraagt zich wel af of repressie in de vorm van een harde aanpak van enkele sterk verloederde plekken niet ten koste gaat van preventie en zorg of van andere, minder verloederde wijken. ,,Waar je in Middelland preventief kunt worden gefouilleerd, kun je in Schiebroek straffeloos een fiets jatten'', vatte PvdA-fractieleider Cremers het gevoelen gisteren samen.

De Rotterdamse gemeenteraad behandelde gisteren het collegeprogramma Het nieuwe elan van Rotterdam ... en zo gaan we dat doen, waarin het college negen hot spots aanwijst die de komende jaren met grootschalige inzet van politie, justitie en gemeentelijke diensten worden `schoongeveegd'.

Het college heeft hieraan een aantal afrekenbare doelstellingen verbonden, bijvoorbeeld `700 overlastgevende verslaafden in 2006 van de straat' of `Centraal Station veilig in 2005'.

Zowel coalitie als oppositie diende een motie in waarin werd gevraagd die doelstellingen aan te scherpen, om op die manier de wethouders er aan te kunnen houden. Het college zegde toe twee keer per jaar verantwoording af te leggen over de vorderingen.

Op sommige onderdelen wilde de gemeenteraad nog strengere doelstellingen.

Zo wilde een ruime meerderheid een snellere sluiting van de `prostitutiezone Keileweg'. Verantwoordelijk wethouder De Faria (veiligheid) noemde dit `onmogelijk' in verband met procedures rond bestemmingsplannen, die nodig zijn bij een nieuwe locatie voor prostitutie.

Ook waren er partijen die het aantal coffeeshops drastischer wilden verminderen. Leefbaar Rotterdam diende een motie in waarin het college werd gevraagd het rolmodel aan te pakken van criminele jongeren die `de blits maken met hun verdiende geld', bijvoorbeeld door dure auto's te kopen.

Bij veel partijen heerste ongerustheid over het aanstaande verdwijnen van `Melkertbanen'. Van het geld hiervoor worden nu nog extra krachten betaald in onderwijs, zorg en in het openbaar vervoer.

CDA-fractieleider Geluk sprak in dit verband van de `achilleshiel' van het nieuwe collegeprogramma. Geluk: ,,Het is nodig dat de maatschappelijke trend van groeiende agressie, toenemende hufterigheid en normloosheid wordt gekeerd. (...) Wij zien als valkuil dat we met elkaar te veel bezig zijn met repressie en te weinig met de vraag hoe we criminaliteit en asociaal gedrag kunnen voorkomen.''

Geen van de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD besteedde in hun inbreng aandacht aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur valt niet onder de prioriteiten van het college.

PvdA, D66, SP en de Stadspartij Rotterdam wijtten dit gebrek aan belangstelling ook aan een gebrekkige visie op de toekomst van de stad of zelfs het ontbreken daaraan.