Ramsj

Barbara Tuchman: The first salute. A view of the American Revolution. Paperback, Phoenix Press 2000 (eerste druk 1988), van €24,54 voor €11,35. De Boekenmarkt Den Haag

Op 16 november 1776 werd de `Andrew Doria', een oorlogsschip met de nieuwe Amerikaanse vlag in top, met saluutschoten ontvangen in de haven van (het Nederlandse) St.Eustatius. Het was het eerste officiële saluut dat vertegenwoordigers van de Verenigde Staten ten deel viel, nadat op 4 juli van datzelfde jaar de dertien rebellerende staten zich onafhankelijk van Engeland hadden verklaard. Tuchman brengt de Vrijheidsoorlog in kaart, vanaf de voorgeschiedenis van het conflict tot aan de vrede in 1783. Ook bij De Boekenmarkt: The Netherlands, negotiating sovereignty in an interdependent world, een gedegen studie van de Amerikaan Thomas Rochon over de twintigste-eeuwse Nederlandse politiek. Van €100,28 voor €13,56.

    • Henk Lagerwaard