Persstemmen

Algemeen Dagblad

[..]Ernstiger dan het luidruchtige gekrakeel in de fractie, die scheuring die zich heeft voltrokken en het grote wantrouwen dat de fractieleiding ontmoet in de partij, is de moeizame verhouding tussen de LPF-bewindslieden Bomhoff (Volksgezondheid) en Heinsbroek (Economische Zaken). Hun onderlinge animositeit, die als gevolg van alle verwikkelingen aan het licht is gekomen, vormt een bedreiging voor de samenhang in dit wonderlijke kabinet. [...]

De verschillen tussen beiden omvatten meer dan stijl alleen: de professorale Bomhoff, die tot na de verkiezingen lid van de PvdA was, houdt zich al jaren intensief met de publieke zaak bezig. De gefortuneerde Heinsbroek daarentegen rolde na de moord op Fortuyn min of meer toevallig de politiek in. Anders dan de vormelijke Bomhoff moet hij het niet hebben van zijn grote deskundigheid, maar van flair en losse ideetjes. De werelden van deze partijgenoten zijn dan ook nauwelijks verenigbaar.[...]

Het Parool

[...]Met deze LPF'ers, of ze nu in de Kamerfractie of het interim-bestuur zitten, is geen land te bezeilen. Elk greintje fatsoen lijkt te ontbreken. De normen- en waarden-campagne die Heinsbroek wil loslaten op het land, is beter besteed aan zijn eigen partijkader.

Met de kaakslag van Tony Ablas [...] is het Nederlandse parlement afgezakt naar het niveau van de Russische Doema of het parlement van Taiwan, dat een paar keer per jaar de internationale pers haalt met een knokpartij.

In combinatie met de taal die Cor Eberhard uitslaat, lijkt het erop dat een bende hooligans bezit heeft genomen van het Binnenhof. Het is begrijpelijk dat Kamervoorzitter Frans Weisglas zijn zorgen uitspreekt over het aanzien van het parlement. [...]