Medisch specialisten zijn boos op Bomhoff om inkomensverlaging

De Orde van Medisch Specialisten verzet zich fel tegen de korting van 250 miljoen euro door minister Bomhoff (Volksgezondheid) op de jaarinkomens van medisch specialisten.

Sinds 1995 krijgen deze een vast budget (lumpsum). Daarnaast declareren ze nog handelingen. Volgens Bomhoff ontvangen de medisch specialisten samen nu ten onrechte 250 miljoen euro aan zogenaamde ,,opslagen ter dekking van het verschil in de lumpsum en de werkelijk gedeclareerde tarieven''. Door harder te werken kunnen ze dit bedrag terugverdienen, liet de minister de Orde deze week weten.

De beroepsgroep is woedend omdat er volgens hen wel degelijk wordt gewerkt voor dit geld. Het tarievenboek, dat alle handelingen vermeldt die medische specialisten vergoed krijgen, laat volgens een woordvoerder ,,honderden verrichtingen door medisch specialisten buiten beschouwing''. Zo wordt via de lumpsum bijvoorbeeld het contact met de huisarts niet vergoed. Andere zaken hebben volgens de Orde betrekking op zorgvernieuwingssprojecten, die buiten het tarievenboek vallen. Bomhoff is ook tegen een nieuw landelijk uurtarief voor medisch specialisten, zoals zijn voorganger Borst wilde. Dit ter voorbereiding op een nieuw, prestatiegericht bekostigingssysteem in de ziekenhuizen. De minister vindt dat over de uurtarieven per regio moet worden onderhandeld. De Orde is hier niet op tegen maar waarschuwt dat dat niet mag leiden tot strafkortingen als het totale budget voor zorg hierdoor wordt overschreden. Volgende week onderhandelen de Orde en het ministerie verder over de korting op de jaarinkomens. De beroepsgroep verwacht niet, gezien de onverzoenlijke houding van Bomhoff, dat men tot overeenstemming komt. De leden van de Orde worden morgen per brief over het conflict geïnformeerd.