Kopklas

Het nieuwe Rotterdamse college gaat onderzoeken of een `kopklas' oplossingen kan bieden voor kinderen met een te grote taalachterstand voor het voortgezet onderwijs (NRC Handelsblad, 26 september). Als initiatiefrijke scholen voor voortgezet onderwijs zijn de CSG Johannes Calvijn op Zuid en het CC Henegouwen in Centrum-Noord anderhalf jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van zo'n klas. Die is niet bovenop groep 8 ( (`kopklas') geplaatst, maar voor de reguliere brugklas (`voetklas'). Wij hebben ons initiatief `topklas' genoemd – een klas voor kansrijke `toppers', die door een intensieve input van vooral taal en cultuur hun potentiële instroomniveau in het voortgeset onderwijs kunnen bereiken. Inmiddels draait de topklas op Zuid en zal Henegouwen volgend cursusjaar volgen.

    • Conrector Cc Henegouwen
    • Directeur Csg Johannes Calvijn
    • J.P. Neven
    • Drs. C.D. Kromhout