Hirsi Ali laakt houding van PvdA

De PvdA heeft nog steeds te weinig oog voor de achtergestelde positie van moslimvrouwen en hun kinderen. Te vaak wordt gezegd: `Ach, dertig jaar geleden was het bij ons ook zo.' Maar wie het bij die uitspraak laat, laat hele generaties migrantenvrouwen en kinderen aan hun lot over. Dat zei de politicologe Ayaan Hirsi Ali woensdag tegen de PvdA-Tweede-Kamerfractie in een toespraak waarop deze krant de hand heeft weten te leggen.

Sinds de uit Somalië afkomstige Hirsi Ali, werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA, met de dood werd bedreigd omdat zij zich kritisch heeft uitgelaten over de islam, is zij niet meer in het openbaar opgetreden. Ook schortte zij haar publicaties op.

In haar toespraak laakte Hirsi Ali het ruimhartige, mede door de PvdA gesteunde, subsidiebeleid ten gunste van mosliminstellingen ,,die de apartheid in Nederland propageren. Moslimvrouwen dienen tot elke prijs binnen de eigen groep te worden gehouden.''

Ook verweerde zij zich tegen kritiek van moslims dat zij de islam schade zou berokkenen. ,,Als ik een pleidooi houd voor werkelijke integratie, dan `sjans ik met Nederlanders.' Het geeft aan hoe gering de werkelijke bereidheid tot integratie is van de zogenaamde moslimleiding. En met hoeveel geringschatting er binnenskamers wordt gedacht over cultuur en inwoners van dit gastland: de heidenen.''

toespraak: pagina 6