Europees plan pensioenpremies

Een uitspraak van het Europese Hof heeft een pan-Europese regeling voor aanvullende pensioenen dichterbij gebracht. Het Hof in Luxemburg bepaalde gisteren dat pensioenpremies die iemand in een lidstaat van de Europese Unie betaalt in elke EU-lidstaat aftrekbaar blijven.

De Europese Commissie werkt al geruime tijd aan een gemeenschappelijke regeling voor aanvullende pensioenen om de mobiliteit van vooral goed geschoolde werknemers in de EU en daarmee ook de economische dynamiek te vergroten. Nu vormen nationale fiscale regels nog vaak een grote belemmering. Veel lidstaten willen vasthouden aan hun nationale regelgeving.

Het Europese Hof deed zijn uitspraak in de zaak van een Duits-Finse arts die sinds 1977 in Finland werkt. De arts Rolf Danner betaalt sinds 1976 pensioenverzekeringspremies aan twee Duitse instellingen. In 1996 bracht hij zijn pensioenverzekeringspremies in mindering op zijn belastbaar inkomen. De Finse autoriteiten wilden deze aftrek echter beperken tot 10 procent van het netto inkomen. Na een beroep verwees de Finse nationele rechter naar het Europese Hof.

Het Europese Hof acht de rechtvaardigingsgrond van de Finse autoriteiten dat de samenhang van het nationale fiscale stelsel en de fiscale controle in het geding zijn niet acceptabel. ,,De Finse bepalingen beperken het vrij verrichten van diensten'', aldus het Hof. Volgens het Hof kan een goede fiscale controle worden verzekerd ,,met middelen die het vrij verrichten van diensten minder beperken''.