Enschede krijgt helft van wat is beloofd na de vuurwerkramp

De gemeente Enschede krijgt slechts de helft van alle kosten vergoed die gemaakt zijn na de vuurwerkramp van 13 mei 2000. In totaal claimde Enschede, met een beroep op de rampenwet, 33,5 miljoen euro van het rijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken keert slechts 15,7 miljoen euro uit. Omdat Enschede 18,4 miljoen aan voorschotten heeft gekregen, moet er zelfs geld terug worden betaald. De gemeente Enschede beschuldigt de overheid van het niet nakomen van gemaakte afspraken. ,,Dit is onbehoorlijk bestuur'', aldus wethouder J. Goudt. De tegenvaller heeft forse financiële gevolgen voor de gemeente.

Enschede heeft in de dagen en maanden na de vuurwerkramp veel geld uitgegeven voor activiteiten op het rampterrein, vervanging van verloren gegaan materieel en de opvang en nazorg van slachtoffers. Het rijk vindt dat niet alle kosten gedeclareerd kunnen worden, maar dat ze moeten worden betaald uit het geld dat het rijk al beschikbaar heeft gesteld voor de fysieke wederopbouw van de wijk Roombeek. Twistpunt is bijvoorbeeld het dagenlang nat spuiten van het rampterrein, in verband met de aanwezigheid van asbest. Het rijk vindt dat deze kosten (ruim 1 miljoen euro) vallen onder de wederopbouw, Enschede stelt dat dit een noodmaatregel was. Ook wil het ministerie de kosten niet vergoeden voor de psycho-sociale nazorg van brandweerlieden. Binnenlandse Zaken vindt dat Enschede een beroep had kunnen doen op bestaande voorzieningen van het ministerie van VWS. Ook andere instellingen, zoals de woningbouwcoöperaties, de GGD en de Regio Twente krijgen hun onkosten niet van het rijk vergoed. Het ministerie vindt dat het gemeente deze kosten (6,1 miljoen euro) moet betalen. Enschede moet ook bijna twee miljoen euro meebetalen aan het rapport van de commissie-Oosting, die onderzoek heeft gedaan naar de vuurwerkramp. ,,En dat was destijds met minister De Vries niet afgesproken'', zegt wethouder Goudt (CDA).

Volgens Enschede was de afgelopen twee jaar in gesprekken met ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken in grote mate overeenstemming bereikt over de vergoeding van de kosten. Goudt: ,,Het zou allemaal goed komen, werd ons verteld.'' De gemeente Enschede gaat formeel bezwaar maken. Tweede Kamerlid Th. Rietkerk (CDA) wil de kwestie bij de begrotingsbehandeling aan de orde stellen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet reageren.