Duizenden illegale bureaus werkzaam in uitzendsector

De liberalisering van de uitzendsector, vier jaar geleden, heeft een chaos veroorzaakt. Er zijn 8.000 uitzendbureaus gekomen, bovenop de 1.200 die er waren. De meeste nieuwe bureaus zijn malafide, volgens de brancheorganisatie ABU, en bemiddelen in illegalen voor de schoonmaak-, tuinbouw- en verpakkingssector.

De vakcentrale FNV dringt er bij de regering op aan de malafide uitzendbureautjes hard aan te pakken. De wet WADI, die vier jaar geleden een einde maakte aan de vergunningenplicht voor uitzendbureaus, wordt momenteel geëvalueerd door de Stichting van de Arbeid. FNV-bestuurder H. van der Kolk, bestuurslid van de stichting, wil dat uitzendbureaus in ,,gevoelige sectoren'', zoals schoonmaak en tuinbouw, weer aan een vergunning worden gebonden. ,,Ten eerste worden illegalen uitgebuit. Ten tweede hebben andere uitzendbureaus en werkgevers te maken met oneigenlijke concurrentie omdat hun legale arbeidskrachten duurder zijn.''

Ook de directeur van brancheorganisatie ABU, A. van der Gaag, zegt: ,,Er is maar één manier om malafide uitzendbureaus aan te pakken: het aantal controles vergroten en de boetes verhogen.'' Onlangs hebben de ABU en de nieuwe Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) besproken hoe de bureaus mogelijk kunnen worden aangepakt.

Het probleem van bemiddeling in illegalen is zo omvangrijk dat het niet zomaar is op te lossen, zegt P. Huijzendveld, directeur van de Arbeidsinspectie. ,,De Arbeidsinspectie kan hooguit het probleem behéérsen. Dat gaat in elk geval de aanzuigende werking van Nederland tegen.'' In het Westland doen de Arbeidsinspectie, UWV, de vreemdelingendienst, het openbaar ministerie en de Belastingdienst twee keer per week een inval bij tuinbouwbedrijven, waar illegalen al jaren worden ingezet.

Deskundigen schatten dat er tussen de 120.000 en 160.000 illegalen in Nederland verblijven, die veelal werken in de schoonmaak en land- en tuinbouw. Momenteel wordt de markt overspoeld met Bulgaren, Somaliërs en Chinezen, zeggen ingewijden.

Ook als de werkgever níet weet dat er illegalen bij hem werken, is hij strafbaar. Maar volgens Van der Gaag weten veel werkgevers wel waarmee ze bezig zijn. ,,Eventuele boetes en naheffingen beschouwen ze als bedrijfsrisico. Ze hebben liever genoeg (goedkope) arbeidskrachten.''

achtergrond: pagina 12

    • Frederiek Weeda