Daling kunstaankopen

Mensen blijven kunst kopen, zij het iets minder dan vorig jaar. Uit voorlopige cijfers van de Mondriaan Stichting blijkt dat particulieren in 2002 via de KunstKoopRegeling iets minder kunstwerken in een galerie zullen aanschaffen dan vorig jaar. Bij de regeling zijn 155 galeries aangesloten. Particulieren kunnen er kunst kopen op afbetaling, waarbij de overheid de rente vergoedt. Het bedrag dat de galeries met de regeling omzetten zal dit jaar wel stijgen. Het gemiddelde aankoopbedrag van een kunstwerk neemt met 10 procent toe. De geringe omzetstijging ten opzichte van 2001 is een duidelijke trendbreuk. Sinds 1997 steeg de omzet jaarlijks fors, van 5,2 miljoen euro naar 11 miljoen euro vorig jaar. De daling van het aantal contracten heeft waarschijnlijk te maken met het verslechterde economische klimaat.