Zalm wilde bolletjesslikkers ook terugsturen

Justitie heeft deze zomer onder druk van voormalig VVD-minister van Financiën Zalm besloten om buitenlandse drugskoeriers niet te vervolgen, maar weg te sturen. Zalm drong er eind juni in een brief aan minister Korthals (destijds Justitie) op aan, van bolletjesslikkers de drugs af te nemen en ze weg te sturen.

Zalm, de huidige fractievoorzitter van de VVD, schreef dat in een brief waarin hij Korthals ook verbood om door te gaan met bouwplannen voor nieuwe gevangeniscellen omdat Justitie haar begroting dreigt te overschrijden. ,,Ik sta op het standpunt dat er op dit moment geen nieuw beleid kan worden geïnitieerd'', aldus Zalm in zijn brief. ,,Hetzelfde geldt ten aanzien van de problematiek bij de celcapaciteit.''

Het standpunt van Zalm is opmerkelijk. Zijn fractie toonde zich afgelopen maand nog scherp tegenstander van plannen van de huidige CDA-minister van Justitie, J.P.H. Donner. Die stelde voor om buitenlandse drugskoeriers terug te sturen naar het land van herkomst en ze niet meer tot Nederland toe te laten. Volgens VVD-woordvoerder Cornielje moet elke opgepakte drugskoerier worden opgepakt en berecht.

Twee maanden geleden, in zijn hoedanigheid als minister van Financiën, stelde Zalm Korthals het tegenovergestelde voor. Toen verzocht hij om uitwerking van een variant waarbij ,,drugskoeriers niet vervolgd worden, maar de drugs wordt afgenomen en de koeriers worden geïdentificeerd, teruggezonden en op een zwarte lijst worden geplaatst''.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën wilde vanochtend niet op de brief reageren omdat die vertrouwelijk zou zijn. Minister Donner maakte dinsdag in een spoeddebat met de Tweede Kamer bekend dat de bouw van nieuwe cellen na de interventie van Zalm inderdaad gestaakt is. Volgens een woordvoerder van Zalm is de brief geschreven in Zalms hoedanigheid van minister van Financiën in een demissionair kabinet. ,,Als hij op dat moment minister van Justitie was geweest, zou hij een heel ander geluid hebben laten horen.''

    • Jos Verlaan