Waterstof 3

Jeremy Rifkin wekt de suggestie dat waterstof de energiebron van de toekomst wordt. Naar mijn weten echter vergt de productie van waterstof meer energie dan dat het opbrengt.

Waterstof moet dan ook worden beschouwd als een middel om energie op te slaan en te transporteren, niet als een energiebron op zichzelf. Waterstof kan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen alleen verminderen wanneer op grote schaal gebruik wordt gemaakt van alternatieve energiebronnen.

    • Dr.Ir. F.J. Lingen