Vice-premier België tegen uitbreiding

De Belgische vice-premier Johan Vande Lanotte (Vlaams socialist) heeft bezwaar tegen de geplande uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese landen. Volgens hem moet de EU geen nieuwe lidstaten opnemen zolang niet is afgesproken hoe het bestuur van de EU moet worden hervormd.

De Belgische liberale premier Guy Verhofstadt distantieert zich van de uitlatingen van Vande Lanotte. Volgens zijn woordvoerder is de Belgische regering nog steeds voorstander van de uitbreiding van de EU. Vande Lanotte zou ,,slechts'' het standpunt van zijn partij hebben weergegeven. Na een discussie met Verhofstadt heeft de vice-premier volgens diens woordvoerster gisteren geweigerd zijn mening te herzien. Hij had wel gezegd dat zijn voorstel ,,waarschijnlijk niet haalbaar'' was.

,,Op dit moment zijn er geen afspraken over hoe we de EU met 27 landen gaan besturen. Zolang er geen beslissing is hoe we gaan beslissen in dat grote Europa, zeggen wij: we vinden het niet verstandig om uit te breiden'', zegt Vande Lanotte in het tijdschrift P-Magazine. ,,De Belgische regering zegt nu al principieel `ja' tegen de uitbreiding, maar ze weet niet wat daarmee gaat gebeuren. Dat is echt onverstandig. Dit Europa is ons project niet meer.''

Op 24 en 25 oktober willen de Europese regeringsleiders op hun top in Brussel beslissen met welke kandidaten ze de onderhandelingen op de daaropvolgende Europese top in december in Kopenhagen willen afronden.

Het probleem van de bestuurbaarheid van de EU na de uitbreiding speelt al jaren. Pogingen van de regeringsleiders op een bevredigende oplossing te vinden strandden verschillende keren. In 2004 doen ze, samen met hun collega's van de huidige kandidaatlanden, opnieuw een poging.