Veiligheid Petten

De reactie van de directie van Petten op het verwijt technische onvolkomenheden verzwegen te hebben, is voor mij een teken dat er nog veel aan de veiligheidscultuur in Petten te verbeteren valt. Zij onderschat niet alleen de kans op een leidingbreuk, maar ook de gevolgen van zo'n breuk.

Het getuigt verder van een zwakke positie wanneer de directie haar toevlucht neemt tot uitspraken als ,,het zijn rancuneuze oud-medewerkers met te weinig wetenschappelijke kennis''.

De kans op een breuk van een koelmiddelleiding is groter dan dat iemand in Petten getroffen wordt door een meteoriet. Na het droogvallen van de kern, als het water door een breuk in de leiding is weggelopen, zal de hete splijtstof met stoom reageren en wordt waterstof gevormd. Wanneer deze waterstof door de breuk in de koepel komt, is een explosie mogelijk. Dan kunnen grote hoeveelheden radioactieve stoffen zich over Petten verspreiden.

Van de directie van een kerncentrale verwacht ik dat zij zich bewust is van de risico's en deze ook kan kwantificeren.

    • Dr.Ir. W.J. Oosterkamp