Skopje: NAVO blijft twee maanden

Het mandaat van de NAVO-vredesmacht in Macedonië, Amber Fox, moet voor twee maanden worden verlengd, tot eind december; dan moet de vredesmacht plaatsmaken voor een ,,voornamelijk burgerlijke'' internationale presentie, om Macedonië te helpen bij ,,de regionale integratie''. Dat vindt de Macedonische president, Boris Trajkovski.

Overigens zullen de Nederlandse soldaten van Amber Fox uiterlijk op 26 december uit Macedonië vertrekken. Dat is gisteren in Den Haag gemeld. Alleen als het onmogelijk is de Nederlanders te vervangen blijven ze langer.

Trajkovski's woordvoerder zei dat Macedonië geen vredesmacht meer nodig heeft; het gevaar dat vorig jaar aanleiding was de soldaten te sturen – de instabiele situatie na de oorlog van de Macedonische strijdkrachten tegen het rebellenleger UÇK van de Macedonische Albanezen – is geweken, aldus de woordvoerder. ,,Nu heeft Macedonië eerder hulp van de internationale gemeenschap nodig dan haar soldaten. We hebben Amber Fox niet meer nodig met het mandaat dat de vredesmacht nu heeft.''

De nieuwe `internationale presentie' zou naar zijn zeggen moeten helpen bij de verwezenlijking van militaire hervormingen, anti-terrorismetraining, informatiedeling en grenscontroles.

Amber Fox werd een jaar geleden opgezet. Zevenhonderd lichtbewapende militairen kregen de taak waarnemers te beschermen die in Macedonië het vredesproces na de oorlog begeleidden. Het mandaat van Amber Fox loopt af op 26 oktober. De Europese Unie wilde aanvankelijk de taak van de militairen overnemen, maar een geschil tussen Griekenland en Turkije over een afspraak over toegang van de EU tot planning, informatie en logistiek van de NAVO heeft dat voornemen gefrustreerd. Macedonië moet nog formeel vragen om een verlenging van het mandaat. Diplomaten in Skopje zeggen dat de vredesmissie na januari door de EU kan worden overgenomen als die niet-militair van aard is; het conflict tussen Turkije en Griekenland heeft dan geen relevantie meer. (Reuters, AFP)

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: Dat Nederland uiterlijk tot 26 december leiding wil blijven geven aan de vredesoperatie Amber Fox heeft minister Korthals (Defensie) gisteren verklaard tijdens overleg met de Tweede Kamer. Hij zei dat Nederland zich niet zou verzetten tegen een verlenging met twee maanden. Maar daarna zou Nederland het voor gezien houden. ,,Er moet een einddatum zijn'', aldus Korthals. ,,Ik ben brave Benkie niet. Als we niet stellen dat we weggaan, worden we de speelbal binnen de NAVO.'' Het PvdA-Kamerlid Timmermans vroeg de minister niet zozeer het vertrek van de Nederlanders als wel de veiligheid in Macedonië voorop te stellen. Korthals erkende dat het laatste zwaar moest wegen en zei dat Nederland, als het er op aankomt, altijd zijn verantwoordelijkheid zal nemen.