Nu is Harry Wijnschenk aan de beurt

Vanmiddag probeerde de LPF-fractie weer `gewoon' aan het werk te gaan. De positie van fractievoorzitter Wijnschenk staat ter discussie.

De LPF-fractie is vanmiddag om twee uur in de nieuwe samenstelling begonnen aan een vergadering die zou gaan over ,,technische kwesties'' waar de afgelopen dagen door het geruzie geen tijd voor was. Maar het is vrijwel uitgesloten dat fractieleider Harry Wijnschenk er in slaagt om de agenda te beperken tot verkeer, veiligheid en al die andere zaken waar de LPF-politici hun mening over moeten geven. Het lijkt er op dat Wijnschenks eigen positie ter discussie staat.

Een flink deel van de fractie wil het eerst nog hebben over zijn leiderschap, over de rol van minister Heinsbroek als partijleider en zijn ruzie met partijgenoot en vice-premier Bomhoff, over de acties van interim-partijvoorzitter Ed Maas.

De bijeenkomst van vanmiddag was zonder Winny de Jong en Cor Eberhard. Zij hebben zich vanmorgen bij Kamervoorzitter Weisglas gemeld als de groep-De Jong. Waarna De Jong zich ging voorbereiden op haar bijdrage van drie minuten over Europese zaken.

De spanning en irritatie binnen de fractie lopen steeds hoger op, diverse LPF'ers verklaarden in de wandelgangen van het voormalige ministerie van Kolonien onomwonden zich ,,dood te generen'' voor wat er allemaal gebeurt in hun fractie, om vervolgens weer een collega te verwijten ,,niet goed bezig te zijn'' of te eisen dat beschuldigingen over ,,onduidelijke betalingen'' (door Hoogendijk en De Graaf-red.) eerst maar eens moeten worden nagetrokken.

Vanmorgen zei het prominente LPF-Kamerlid Van As in het Radio 1-journaal dat Heinsbroek zich niet met de gang van zaken in de fractie moet bemoeien. ,,Hij is minister en daar heeft hij de handen vol aan''. Van As, die eind augustus op een fractievergadering in Amsterdam werd afgewezen als fractievoorzitter, was gisteren niet aanwezig bij het urenlange crisisberaad in de kamer van Wijnschenk. Het was een kleine groep waar behalve de fractievoorzitter en de door hem eerder deze week als partijleider aangewezen Heinsbroek ook nog `adviseur' van de fractietop Mat Herben en de Kamerleden Fred Schonewille en Ferry Hoogendijk deel van uitmaakten. Heinsbroek wierp zich daarbij binnenskamers, maar ook in de korte en spaarzame contacten met de pers op als de nieuwe LPF-leider. Het vijftal trachtte een beeld te krijgen van alle gevaarlijke situaties die de fractie en het kabinet van CDA-LPF-VVD momenteel bedreigen en besprak de vereiste maatregelen. Het eerste dat moet gebeuren is een gesprek tussen Heinsbroek en Maas, zo luidde één van de conclusies. Of dat vandaag ook werkelijk zou gebeuren was aan het begin van de middag onzeker.

Gisteren al besteedde vastgoedhandelaar Ed Maas in zijn kantoor in Wassenaar vele uren aan de problemen van `zijn' partij. Daarbij waren niet alleen de coördinatoren uit diverse regio's aanwezig, maar ook Oscar Hammerstein. De Amsterdamse advocaat is lid van het managementteam dat Maas aan het werk heeft gezet om de organisatie van de Politieke Vereniging `Pim Fortuyn' op orde te brengen. Hammerstein gaf een verklaring van het interim-bestuur uit dat namens de twaalf provinciale besturen van de partij wordt onderzocht of er disciplinaire maatregelen genomen kunnen worden tegen fractieleden van de LPF. In de verklaring staat dat ,,de provinciale besturen unaniem van oordeel zijn dat meerdere leden van de Tweede Kamerfractie met hun optreden in en buiten de fractie het aanzien van de partij en dat van de Tweede Kamer ernstig hebben geschaad''. In zijn toelichting zei Hammerstein dat het zowel om actief als passief handelen gaat. Als voorbeeld noemde hij het Kamerlid Varela dat de belangrijke fractievergadering over het al of niet aanblijven van De Jong en Eberhard verliet voor de verkiezing van best-geklede-man van Nederland, een verkiezing die hij overigens verloor. Maas en Hammerstein stellen de betreffende Kamerleden schorsing of royement in het vooruitzicht. De Kamerleden krijgen persoonlijk te horen of hun positie wordt onderzocht en hebben tot zaterdag de tijd te reageren. Dan komt het interim-bestuur opnieuw bijeen met de twaalf provinciale besturen.

De fractietop op zijn beurt wil zo snel mogelijk af van het interim-bestuur, zo deelden fractievoorzitter Wijnschenk gisteravond mee. Zij vinden dat Maas niks te vertellen heeft over de fractie. ,,Hij mag alleen reorganiseren en moet niet pretenderen meer te zijn dan een lid. Hij is crisismanager met een gedoogmandaat, voor andere dingen heeft hij geen mandaat'', aldus Schonewille. Volgens minister Heinsbroek is Maas niet bevoegd sancties op te leggen aan de fractie, omdat hij niet democratisch gekozen is. En fractieleider Wijnschenk verklaarde dat de taak van Maas er op zit en dat hij zo snel mogelijk een ledenvergadering moet uitschrijven, zodat een echt bestuur gekozen kan worden.

    • Harm van den Berg
    • René Moerland