Minder respijt Nederbelgen

Rond de 1.500 in België woonachtige gepensioneerde Nederlanders krijgen de komende zeven jaar een fiscaal voordeel. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer (CDA, LPF en VVD) zwakten een eerder voorstel voor een fiscaal voordeel van twaalf jaar af. Zij deden dit op verzoek van staatssecretaris Van Eijck (Fiscale Zaken), die twaalf jaar ,,een te lange overgangsperiode'' vindt.

Het voordeel, dat geldt voor gepensioneerden met een lijfrente en een pensioen dat boven de 25.000 euro komt, is het gevolg van een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België. In dat verdrag wilde de staatssecretaris in eerste instantie de belastingvrije uitkering van de lijfrente aan in België woonachtige Nederlanders opheffen. Deze zogenoemde `Brasschaat-vluchtelingen' hebben, zoals iedereen, belastingvrij hun lijfrente gespaard toen zij nog in Nederland woonden en krijgen hem, nu zij in België wonen, ook belastingvrij uitgekeerd. In Nederland wonende pensioengerechtigden die een lijfrente uitgekeerd krijgen betalen daar wel belasting over. CDA, LPF en VVD willen de groep `Nederbelgen' echter fiscaal beschermen: de eerste twee jaar krijgen de 1.500 gepensioneerden een gezamenlijk voordeel van 1,5 miljoen euro per jaar, de jaren daarna neemt dat af naar 0,6 miljoen euro.

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer maakten vorige week al bezwaar tegen de bevoordeling van de `fiscale asielzoekers', maar grepen gisteren het debat aan voor een meer principiële discussie. Met name Bussemaker (PvdA), Vendrik (GroenLinks) en De Ruiter (SP) haalden hard uit. De staatssecretaris had een dag eerder een brief naar de Kamer gezonden, waarin hij becijferde dat de geschatte opbrengst van zijn oorspronkelijke voorstel ongeveer 1,5 miljoen euro zou bedragen en dat het voorstel van CDA, VVD en LPF de schatkist 1,5 miljoen euro zou kosten. Omdat de twee bedragen tegen elkaar wegvallen, keurde Van Eijck het wijzigingsvoorstel niet meer af.

Vendrik en Bussemaker verweten Van Eijck niet te kunnen rekenen. ,,Omdat u van tevoren geen opbrengst van het verdrag in de boeken heeft gezet, kost het voorstel van de coalitie zogenaamd niets'', aldus Vendrik. Bussemaker: ,,Juist deze groep mensen heeft het niet nodig'', aldus Bussemaker. Vendrik: ,,Ik neem aan dat de staatssecretaris in de toekomst ook onze ongedekte cheques ten behoeve van bijvoorbeeld minima zal accepteren.''