Melkert mist leiderschap

De PvdA vindt dat het kabinet de Nederlandse belangen schaadt door afspraken over Europese landbouwhervormingen te eisen voordat tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie kunnen toetreden.

,,Er is leiderschap nodig'', zo hield oud-fractievoorzitter Melkert premier Balkenende vanmorgen bij het jaarlijkse debat in de Tweede Kamer over de staat van de Europese Unie voor. ,,Dat is er niet geweest de laatste maanden.''

Melkert zei dat hij de laatste maanden op talrijke reizen heeft gemerkt dat er in het buitenland bezorgdheid is ontstaan over Nederland. ,,De reputatie van Nederland staat onder druk. Men begrijpt niet waar we voor staan, men begrijpt niet wat er in Nederland aan de hand is'', aldus Melkert in een voor zijn doen ongebruikelijk gepassioneerd betoog.

De PvdA'er hekelde vooral het feit dat het kabinet openlijk heeft gezinspeeld op voorbehouden bij de toetreding, als er geen harde afspraken over de vermindering van Europese landbouwsubsidies kunnen worden gemaakt. ,,Ik tart u te zeggen of u de toetreding van tien nieuwe staten met een veto wil blokkeren'', riep Melkert tegen VVD-woordvoerder De Vries, wiens partij de drijvende kracht is achter het kabinetsstandpunt. Volgens Melkert moet de toetreding van de nieuwe lidstaten nu het zwaarst wegen en is die ook geheel in het belang van Nederland.

De Vries en CDA-fractievoorzitter Verhagen verweten Melkert opportunisme omdat Melkerts collega Timmermans onlangs minister Veerman (Landbouw) ,,een brokkenpiloot'' had genoemd, nadat die afstand had genomen van het volgens hem onhaalbare standpunt van het kabinet. Melkert ontstak daarop in woede en stelde dat het de Kamer niet paste te ,,miezemuizen'', terwijl er zulke grote belangen voor Nederland en Europa op het spel staan. ,,Wat is dat voor een debat'', sprak hij schamper.

CDA-fractievoorzitter Verhagen vroeg vanmorgen in zijn bijdrage opheldering over het extra bedrag van twintig miljard euro, dat de toetreding van de nieuwe staten volgens minister Hoogervorst (Financiën) gaat kosten. Verhagen wees erop dat de Europese Commisie wat dit betreft veel lagere schattingen hanteert.

Voor de LPF voerde vanmorgen Frits Palm voor het eerst het woord over Europese samenwerking. Hij volgde daarmee Jim Janssen van Raay op, die vanuit de bankjes toekeek. Een andere voormalige Europa-woordvoerder van de LPF, Winny de Jong, zat vanmorgen op een aparte stoel achter in de zaal. Ze stond als laatste genoteerd op de sprekerslijst voor een niet nader aangegeven partij met een spreektijd van drie minuten.