KLM vervoert minder passagiers

De KLM is ruim een jaar na de aanslagen van 11 september 2001 nog niet terug op het oude niveau. Tussen april en september 2002 vervoerde de maatschappij 4 procent minder passagiers dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, gerekend in miljoenen passagierskilometers (van 32.091 naar 30.657). Het vrachtvervoer nam wel toe, met 5 procent, van 1.958 naar 2.051 miljoen tonkilometers.