Kamer eist actie tegen fusiegolf in zorg

De Tweede Kamer eist concrete maatregelen van minister Bomhoff (Volksgezondheid) om de ontmanteling van kleine ziekenhuizen tegen te gaan. Alle fracties eisten vanmorgen in een debat met de LPF-bewindsman dat hij criteria opstelt per regio waaraan de ziekenhuiszorg moet voldoen.

Het gaat hierbij om criteria als bereikbaarheid, kwaliteit en de kosten voor de patiënt. Ook moet hij in zo'n overzicht aangeven of fusies of samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen moeten worden teruggedraaid, als de kwaliteit tekortschiet.

Volgens Bomhoff zijn met name managers, interim-managers en directeuren van ziekenhuizen schuldig aan de fusiegolf in de gezondheidszorg. De gehele Tweede Kamer én de publieke opinie zijn tegen het verder samenvoegen van ziekenhuizen.

,,Door de grootschaligheid van ziekenhuizen neemt hun macht en de grootte van hun auto evenredig toe'', aldus de minister. Bomhoff kondigde aan dat hij de komende tijd de ,,schijnwerpers op de bestuurders van ziekenhuizen zal richten'' om te kijken of ze niet teveel verdienen. Daarnaast wil hij wettelijke mogelijkheden om slecht functionerende raden van besturen en raden van toezicht van ziekenhuizen naar huis te kunnen sturen.

Bovendien wil de LPF-minister de ziekenhuizen dwingen om zich in een zogeheten waarborgfonds te verenigen, zodat per kwartaal kan worden gekeken hoe ze er financieel voorstaan.