Kabinet: wet referendum wordt niet referendabel

Het kabinet wil de wet waarmee een eind wordt gemaakt aan het bestaan van het correctief wetgevingsreferendum, zelf niet referendabel maken. Dat blijkt uit antwoorden van minister Remkes (Binnenlandse Zaken) op vragen van het Tweede-Kamerlid Rehwinkel (PvdA). De PvdA wil de minister hierover voor een interpellatiedebat naar de Kamer roepen. Rehwinkel spreekt in een reactie van ,,ergerlijke gelegenheidswetgeving'', omdat de vorig jaar na veel politiek geharrewar aangenomen tijdelijke referendumwet de wetgever niet de gelegenheid biedt wetsontwerpen naar believen van referendum uit te sluiten. De PvdA is van zins zich aan te sluiten bij een actie van D66, dat over de intrekkingswet in kwestie een referendum wil organiseren.