Frankrijk wijst `automatisme' in VN-resolutie af

Frankrijk staat ,,volledig afwijzend'' tegenover een nieuwe VN-resolutie die een militaire interventie in Irak ,,automatisch'' mogelijk maakt als Bagdad niet zou meewerken aan verscherpte wapeninspecties.

Dit zei de Franse president Jacques Chirac gisteren in Parijs na afloop van een informele ontmoeting met de vorige week herkozen Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. Chirac zei dat Parijs en Berlijn van de kwestie-Irak dezelfde analyse maken ,,zonder in detail tot dezelfde conclusie te komen''.

Schröder zei vast te houden aan het voor de verkiezingen ingenomen standpunt, dat Duitsland op generlei wijze zal meedoen aan een oorlog tegen Irak, ook niet als daar een VN-mandaat voor zou komen, bijvoorbeeld na het mislukken van wapeninspecties. Met deze stellingname haalde Duitsland zich de woede van de Verenigde Staten op de hals, die steun zoeken voor militair ingrijpen in Irak.

Frankijk, in tegenstelling tot Duitsland permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, zet zich in de kwestie-Irak in voor een twee-stappenplan. Daarin vindt in eerste instantie hervatting plaats van de VN-wapeninspecties in Irak op basis van de bestaande VN-resoluties. De leider van de VN-wapeninspecteurs, Hans Blix, bereikte daarover begin deze week in Wenen overeenstemming met Bagdad.

De Verenigde Staten, eveneens permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, verzetten zich tegen een inspectiemissie onder de gemaakte afspraken. Met steun van Groot-Brittannië proberen de VS een nieuwe VN-resolutie aangenomen te krijgen, die voorziet in scherpere wapeninspecties (dan in de bestaande VN-resoluties) en die, mocht Bagdad daaraan niet onvoorwaardelijk meewerken, de weg automatisch vrijmaakt voor militaire interventie in Irak.

Chirac zei gisteren na zijn onderhoud met Schröder dat Frankrijk zo'n rechtstreekse koppeling pertinent afwijst. Frankrijk zal, aldus Chirac, zijn positie nader bepalen na het overleg dat vandaag in New York plaatsvindt tussen VN-inspectiechef Blix en de leden van de VN-Veiligheidsraad.

Chirac en Schröder zeiden verder te verwachten dat beide landen het voor de Europese top in december in Kopenhagen eens zullen worden over toekomstige beteugeling van de Europese landbouwsubsidies, die ongeveer de helft van het jaarlijkse EU-budget van ruim 90 miljard euro beslaan. In het huidige regime levert Duitsland de grootste bijdrage, terwijl Frankrijk er het meest van profiteert.