Fortis verliest 2,1 miljard euro

Het aanhoudende slechte beursklimaat levert Fortis een aanzienlijke strop op. De bankverzekeraar maakte gisteravond bekend dat de waarde van zijn aandelenportefeuille in het derde kwartaal 2,1 miljard euro onder de aanschafwaarde is gedoken. Dit zorgt voor een navenant grote verliespost.

Een woordvoerder van Fortis benadrukte vanochtend dat een eventuele beursopleving zich meteen vertaalt in minder grote verliezen van Fortis. De omvang van de beleggingsverliezen beweegt volledig met de beurs mee.

Het Belgisch-Nederlandse concern stelt dat zijn financiële positie onverminderd sterk blijft ondanks de negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Die mening wordt niet gedeeld door analisten. ,,De solvabiliteit van Fortis vind ik helemaal niet sterk'', zei analist D. Griffioen van Dexia Bank vanochtend. Zij wijst erop dat de minimumeisen waaraan Fortis zich spiegelt zijn opgesteld ter voorkoming van faillissementen en ter bescherming van polishouders. ,,Kredietbeoordelaars kijken met een heel andere blik naar Fortis.''

Aandelenbeleggingen hangen al enige tijd als een zwaard van Damocles boven Fortis. Fortis publiceert 22 november zijn resultaten over het derde kwartaal. In juli waarschuwde het dat een winstgroei van 12 procent per aandeel voor geheel 2002 niet haalbaar was. Aan een nieuwe voorspelling heeft de bankverzekeraar zich sindsdien niet gewaagd.