Bush en Huis eens over tekst Irak

De Amerikaanse president George Bush en leiders van het Huis van Afgevaardigden zijn het gisteren eens geworden over de tekst van een resolutie die het gebruik van geweld tegen Irak mogelijk maakt.

De ontwerp-resolutie stelt Bush in staat geweld te gebruiken tegen Irak ,,zoals hij noodzakelijk en gepast acht'' om de Amerikaanse nationale veiligheid te verdedigen en alle relevante resoluties van de Veiligheidsraaad van de Verenigde Naties tegen Irak af te dwingen.

De resolutie wordt volgende week in het Huis besproken en naar wordt verwacht met overweldigende meerderheid aangenomen. De tekst werd meteen ingediend in de Senaat, wat de druk verzwaarde op de Democratische meerderheidsleider Tom Daschle om zijn poging op te geven de gronden voor oorlog te verkleinen.

Daschle zei gisteren dat de Democraten in de Senaat, alsmede enkele Republikeinen, blijven denken dat de uiteindelijke resolutie meer accent moet leggen op de eliminatie van de massa-vernietigingswapens van Irak. Ook moet zij volgens hem duidelijker maken dat een militaire actie tegen Irak de campagne tegen het terrorisme van Osama bin Ladens terreurnetwerk Al-Qaeda niet ondermijnt.

Daschle achtte echter de door Bush en Huisleiders overeengekomen tekst een verbetering in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel dat twee weken geleden door het Witte Huis werd ingediend. Daarbij wees hij erop dat Bush zich erbij heeft neergelegd dat een clausule is geschrapt die hem zou hebben geautoriseerd zo nodig geweld te gebruiken in welk deel dan ook van het Midden-Oosten. Hij onderstreepte daarnaast dat volgens de overeengekomen tekst geen sprake is van een militaire operatie zolang de diplomatieke middelen niet zijn uitgeput.

Bush onderstreepte gisteren eens temeer dat oorlog met Irak ,,onvermijdelijk'' wordt als de Iraakse leider Saddam Hussein zich niet bij zijn ontwapening neerlegt. Volledige naleving van alle eisen van de Veiligheidsraad ,,is de enige keus, en de resterende tijd om die keus te maken, is beperkt'', zei hij. Washington heeft het eerder deze week bereikte akkoord tussen de VN en Irak over hervatting van de wapeninspecties van de hand gewezen.