Britse examencijfers nog steeds onzeker

Tienduizenden Britse vwo-scholieren moeten nog eens twee weken geduld hebben voor ze weten of ze hun eindexamen hebben gehaald en met welke cijfers. Dat is het resultaat van een onafhankelijk onderzoek naar de crisis bij het vwo door Mike Tomlinson, een oud-inspecteur van het onderwijs.

Tomlinson bepaalde gisteren dat de examens in maar liefst 26 vakken opnieuw moeten worden beoordeeld, omdat de originele uitslagen onbetrouwbaar zijn. Op 15 oktober krijgen kandidaten hun definitieve uitslag. Onduidelijk is hoeveel scholieren echt het hogere cijfer krijgen waarop ze hopen. Bonden van schoolhoofden uit de openbare en particuliere sector hebben de beslissing verwelkomd. Ze zeggen te hopen dat sommige leerlingen op grond van de nieuwe cijfers alsnog tot de universiteit kunnen worden toegelaten.

De crisis ontstond nadat scholen, examinatoren, ouders en leerlingen hadden geklaagd dat de officiële examencommissies de cijfers kunstmatig hadden verlaagd. Dat zou zijn gebeurd onder druk van de overheid, die wilde voorkomen dat er dit jaar een politiek onwenselijk hoog aantal scholieren met topresultaten zou zijn. Zo'n te hoog aantal zou de indruk hebben kunnen wekken dat het vwo-eindexamen, de A-levels, door een recente hervorming te gemakkelijk zou zijn geworden. Maar door het `drukken' van de cijfers liepen duizenden scholieren hun studieplaats aan een universiteit mis.

Estelle Morris, de minister van Onderwijs, ontkende dat die druk er is geweest. In een voorlopige conclusie zei Tomlinson vrijdag dat er geen aanwijzingen zijn voor een complot. Maar hij noemde de crisis wel ,,een ongeluk waarop je kon wachten'', omdat er een gebrek was aan een ,,gemeenschappelijke opvatting'' onder correctoren over welke norm ze dit jaar moesten hanteren. Ze hebben vermoedelijk onterecht een statistische ,,quotaregeling'' toegepast, waardoor de gebruikelijke grenzen tussen de cijfers sterk zijn verschoven. Sommige scholen willen dat het hele eindexamenwerk opnieuw wordt nagekeken.