Begrotingstekort hoger dan verwacht

Het tekort op de rijksbegroting is door tegenvallende belastinginkomsten opgelopen naar 1 procent van het bruto binnenlands product, ofwel 4,5 miljard euro. Dit is een half procentpunt meer dan waarmee tot nu toe rekening is gehouden.

Dat blijkt uit nog niet gepubliceerde cijfers van het ministerie van Financiën. Mogelijk moet het kabinet door de tegenvaller volgend jaar extra bezuinigen.

Het tekort is ten opzichte van vorige maand verdubbeld en twee keer zo hoog als het geraamde saldo voor 2002 en 2003 in de Miljoenennota, die twee weken geleden verscheen. Het kabinet kan er voor kiezen het tekort te laten oplopen zonder aanvullende maatregelen te nemen. Dan wordt het echter nagenoeg onmogelijk om de gestelde doelen in 2003 (een tekort van 0,5 procent) en 2006 (een overschot van 0,6 procent) te halen.

Bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar heeft Financiën met forse bezuinigingen alle mogelijke moeite gedaan het saldo op maximaal -0,5 procent te houden. Volgens ingewijden toont de huidige tegenvaller aan dat het kabinet ,,er goed aan heeft gedaan fors te bezuinigen''.

De verdubbeling van het tekort komt op het moment dat minister Hoogervorst (Financiën) een felle discussie voert met zijn Europese collega's over het zogenoemde Stabiliteitspact. Hoogervorst verwijt zijn Duitse, Franse, Italiaanse en Portugese collega's laksheid, omdat hun begrotingstekort dreigt op te lopen tot de maximaal toegestane grens. Nu Nederland zelf verder wegraakt van begrotingsevenwicht, kan dat de positie en het gezag van Hoogervorst in Europa aantasten.

    • Egbert Kalse