Archief Gerhardt naar Zutphen

De Gemeente Zutphen heeft de nalatenschap van dichteres Ida Gerhardt (1905-1997) verworven. Het gaat op ruim 35 strekkende meter archief, met Gerhardts bibliotheek, boeken, correspondentie, tijdschriften en alle van haar bekende gedichten. In de marges van haar boeken schreef Gerhardt vaak met potlood aanzetten tot nieuwe gedichten. Het materiaal bevindt zich in het streekarchief Zutphen. Op dit moment wordt het archief nog geordend. Voorlopig zal het alleen voor wetenschappers toegankelijk zijn.