Zalm: herstel van visumplicht nodig

De visumplicht voor een aantal Oost-Europese landen moet opnieuw worden ingevoerd. Met name afschaffing van die visumplicht voor inwoners van Bulgarije en Roemenië is overhaast gebeurd en moet worden hersteld. Het heeft in de praktijk geleid tot een toestroom van criminelen en prostituees naar Nederland.

Dat schrijft VVD-fractievoorzitter G. Zalm in een artikel vandaag in deze krant. De visumplicht voor een aantal Oost-Europese landen is vooruitlopend op de EU-uitbreiding met deze landen afgeschaft. Voor Bulgarije en Roemenië het meest recent. Maar volgens Zalm moet beter rekening gehouden worden met wat de ,,aanstaande uitbreiding van de Europese Unie in oostelijke richting nu al met zich mee brengt.(..) Het afschaffen van de visumplicht is overhaast gebeurd. Het is gewenst dat de visumplicht voor dit soort landen wordt hersteld.''

Afschaffing van de visumplicht voor deze landen vloeit voort uit afspraken die de landen van het Schengen-akkoord onderling hebben gemaakt. Het is onduidelijk of Nderland die afspraken eenzijdig kan opzeggen.

Zalm bepleit verder het optuigen van een `professionele organisatie' voor het uitzettingsbeleid van illegale criminelen en afgewezen asielzoekers. Ook mogen gemeenten die laatste groep geen ondersteuning of voorzieningen meer bieden.

illegalenbeleid: pagina 7