Verlies 45 mln bij Prolion, maker van melkrobots

Melkrobotproducent Prolion heeft over het boekjaar 2002/2002, dat op 30 juni afliep, 45 miljoen euro verlies geleden. Deze cijfers zijn mede veroorzaakt door afboekingen op onderzoek en ontwikkeling en lage omzetten. De lage omzetten zijn vooral veroorzaakt door het faillissement van de belangrijkste dochter, Prolion Sales, in februari. Prolion in afgeslankte vorm zal gaan werken met één merk en het automatische melksysteem uniform produceren. Investeerders hebben 12,5 miljoen euro in het bedrijf gestoken. Prolion was in de rode cijfers gekomen door ondoorzichtige constructies met afnemers van de landbouwapparatuur en door de mond- en klauwzeercrisis.