Stijging verkoop detailhandel EU

De detailhandelsomzet in de twaalf eurolanden is in juli met 1,4 procent toegenomen ten opzichte van juni 2001. In de gehele EU was sprake van een sterkere groei van 2,3 procent. Vooral de goede resultaten in de non-foodsector (textiel, schoeisel) droegen daaraan bij. Nederland tekende voor een omzetgroei van 2 procent. In Portugal (minus 4,5 procent) en Duitsland (minus 3 procent) zat het de detailhandel behoorlijk tegen.