Stakers KLM beboeten `dubieus'

De KLM acht de kans `dubieus' dat stakers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade in het bedrijf. Dat staat in een handleiding voor managers, die de KLM begin dit jaar `strikt vertrouwelijk' verspreidde.

Pagina 17