Remkes was niet geïnformeerd over quota politie

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken is niet van tevoren op de hoogte gebracht door het openbaar ministerie om bepaalde quota op te leggen aan politiekorpsen over aan te brengen strafzaken. ,,Ik heb daar niet expliciet `ja' tegen gezegd. Ik ben daar niet over ingelicht.'' liet Remkes gisteren doorschemeren in de Tweede Kamer.

Hij moest daar op verzoek van D66 opheldering geven over de beperking in de hoeveelheid zaken die de politiekorpsen in onder meer Rotterdam en in Kennemerland mogen doorspelen aan justitie. Vooral eenvoudige strafzaken zouden dan niet meer worden vervolgd, vreest Tweede-Kamerlid Dittrich van D66. Remkes weigerde consequent antwoord te geven en haalde zich daarmee de woede van de hele Tweede Kamer op zijn hals. Volgens hem legt het gezag de quota op aan de korpsen. ,,De korpsen zijn niet verantwoordelijk maar justitie. U moet deze vragen dan ook stellen aan de minister van Justitie'', meende Remkes. De minister liet wel doorschemeren de situatie ,,buitengewoon onbevredigend'' te vinden, zeker in de ogen van veel burgers.