Rechten Kamerlid

Kamerleden worden op persoonlijke titel verkozen. Wie uit zijn fractie stapt of wordt gezet mag dus deel blijven uitmaken van de volksvertegenwoordiging. Het `Reglement van orde' van de Tweede Kamer zegt dat leden die op één lijst zijn verkozen, geacht worden tot dezelfde fractie te behoren. Wanneer het tot een splitsing komt, hebben de voortaan zelfstandig opererende Kamerleden recht op een evenredig deel van de fractievergoeding voor secretariële kosten en dergelijke.

LPF-fractievoorzitter Wijnschenk heeft gisteravond Kamervoorzitter Weisglas informeel op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in de fractie. Het is gewoonte dat dit schriftelijk gebeurt of in een plenaire zitting, waarbij desgewenst ook de afgesplitsten het woord kunnen voeren. Vervolgens bepaalt de Kamervoorzitter, met de Kamer, wat er moet gebeuren met de zitplaats in de Kamer, de werkruimte en dergelijke. Dat LPF'ers de werkkamer van De Jong ontruimen, zoals vanochtend gebeurde, is dus geen usance.

Zonder De Jong en Eberhart telt de LPF-fractie nog 24 leden, en is daarmee even groot als de VVD. De LPF krijgt hierdoor minder spreektijd bij debatten.