Pensioenfondsen

De zorg om `de' dekkingsgraad van `de' pensioenfondsen begint een mediahysterie te worden.

Eerstens: de dekkingsgraad van de overgrote meerderheid (waaronder de grootste) bevindt zich nog steeds (ruim) boven de 100 à 110 procent.

Tweedens: problematisch is de situatie slechts bij enkele bedrijfspensioenfondsen. Maar werd daar in goede tijden niet wel eens gesjoemeld met `terugsluizen'? Dat dient dan hersteld te worden. Derdens: de tijdshorizon van een pensioenfonds verloopt ongeveer 40 jaren, een dip van 1 à 2 jaar valt daarbij in het niet.

    • Prof.Dr. P.J. Uitermark