Nieuwbouw gevangenissen stopgezet

De bouw van nieuwe gevangenissen is afgelopen zomer op last van het ministerie van Financiën acuut stop gezet. Financiën wilde daarmee voorkomen dat het departement van Justitie een miljoenenoverschrijding op de begroting zou oplopen.

Justitie had geen financiële dekking voor die bouwplannen. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie bevestigde vanochtend dat Financiën in juli de Dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het landelijk gevangeniswezen, onder financiële curatele heeft gesteld. Daarbij maakte Financiën gebruik van haar bevoegdheid om `preventief toezicht' in te stellen bij departementen waar begrotingsoverschrijdingen dreigen.

Minister Donner van Justitie gaf gisteren tijdens een spoeddebat over het groeiend cellentekort en het heenzendbeleid in de Tweede Kamer al aan dat de eerder aangekondigde bouwprogramma's als gevolg daarvan zijn stilgelegd.

Daarbij gaat het om de bouw van 1.400 cellen voor drugskoeriers en 1.500 cellen in reguliere gevangenissen. ,,Het waren ongedekte plannen'', aldus Donner die aangaf, het beleid van zijn voorganger niet te billijken. Volgens de minister zijn door het vorige kabinet ook voor uitbreiding van de rechtspraak ,,gelden uitgetrokken terwijl de economische seinen op negatief stonden''.

Meer dan 8.000 veroordeelde verdachten ontlopen dit jaar kortere of langere tijd een deel van de hun opgelegde detentie als gevolg van het oplopende cellentekort, zo blijkt uit schattingen in de justitiebegroting.

Donner wijt dat voor een belangrijk deel aan de toestroom van bolletjesslikkers op Schiphol. Hij wil voortaan buitenlandse drugskoeriers met een dagvaarding naar het land van herkomst terugsturen. De VVD toonde zich daar gisteren in het spoeddebat tegenstander van. VVD-woordvoerder Cornielje verweet het CDA een hoge toon toen die partij nog in de oppositie zat, terwijl daar nu weinig van over is, nu het CDA in het Kabinet zit.

Het CDA steunt Donners voornemen om buitenlandse drugskoeriers weer terug te sturen. ,,In deze debatten is eerder een hoge toon aangeslagen door het CDA'', aldus Cornielje. ,,Daar kun je niet zomaar even afstand van nemen.'' Volgens GroenLinks-woordvoerder F. Halsema gaat het bij het cellentekort om een ,,zelf gecreëerd beleidsprobleem. Er is een hysterisch maatschappelijk en politiek klimaat ontstaan rond de bolletjesslikkers.''

Donner komt nog deze maand met voorstellen om het cellentekort versneld in te lopen, zo zegde hij de Kamer toe. Elektronische detentie, soberder cellencomplexen en meer gevangenen per cel horen tot de opties waarmee hij gaat komen. Maar volgens Donner is het probleem daarmee niet opgelost. ,,Het blijft voorlopig hozen in een lekke boot. Ik hoop op korte termijn wat betere hoosblikjes te kunnen verschaffen, om vervolgens de lekken beter op te kunnen sporen en te kunnen dichten'', aldus de minister.