Minister Nawijn

Met veel interesse las ik het artikel van professor Wasif Shadid over het dreigende proces van afglijden naar apartheid (NRC Handelsblad, 14 september). Ik waardeer zijn heldere en genuanceerde uiteenzetting.

Het lijkt mij echter zaak dat de leden van de Tweede Kamer een minder genuanceerd standpunt innemen tegenover een minister die de mogelijkheid onderzoekt om te kunnen discrimineren tegen Nederlanders en Nederlandse ingezetenen.

Met artikel 1 van de Grondwet worden namelijk niet slechts alleen Nederlanders bedoeld die in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden, maar allen die zich in Nederland bevinden.

Tegen Nawijn die op deze manier met artikel 1 van de Grondwet omgaat, dient een motie van wantrouwen te worden ingediend, en door het OM voor de rechter ter worden gedaagd voor zijn oproep tot discrimineren.

    • Dr. Wim van Zanten