KLM: verhalen schade `dubieus'

De KLM acht de kans dat stakers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade van stakingen binnen het bedrijf ,,dubieus''.

Dat blijkt uit een handleiding voor KLM-managers, die begin dit jaar ,,strikt vertrouwelijk'' werd uitgegeven binnen de luchtvaartmaatschappij. De handleiding geeft managers instructies in geval van ,,sociale onrust''.

KLM stelde onlangs 113 grondwerktuigkundigen aansprakelijk voor de schade die het bedrijf leed bij een wilde staking op 27 juli. Volgens de handleiding bestaat er voor KLM wat betreft disciplinaire maatregelen, ,,naast inhouden [van] loon nauwelijks ruimte'', wegens het stakingsrecht. ,,Ontslag is in beginsel niet mogelijk; aansprakelijkstelling voor de schade dubieus'', aldus de handleiding.

In augustus dreigde KLM in een aangetekende brief de luchtvaarttechnici ,,op staande voet'' te ontslaan bij een nieuwe wilde staking. Ook liet de KLM weten de schade van de wilde staking te zullen verhalen op de grondwerktuigkundigen. KLM becijferde de schade op 9 miljoen euro en wil via de rechter een vergoeding achterhalen. Dat bedrag kan volgens KLM oplopen tot 6.000 euro per staker. Een dergelijke claim is nooit eerder verhaald op werknemers.

Een woordvoerder van KLM zegt desgevraagd dat de staking van 27 juli door de rechter `onrechtmatig' is bevonden, en dat de KLM daarom wil weten of daar ook een sanctie op staat. ,,Als er niks gebeurt na een onrechtmatige staking, is dat een vrijbrief voor wilde stakingen'', aldus de woordvoerder. ,,Het is voor ons een hele principiële zaak.'' KLM bereidt een proefproces voor tegen vier stakers, maar het kan nog anderhalf jaar duren voordat er een uitspraak ligt.

De managers van KLM moeten volgens de `KLM Gedragslijn' in geval van een werkonderbreking ,,daadkrachtig'' te werk gaan en het personeel ,,sommeren'' aan het werk te gaan. ,,Een afwachtende houding is nooit goed''. Gesprekken met de stakende groep worden volgens het document gevoerd door het hoofd van de desbetreffende afdeling, ,,of zo nodig een hoger echelon'', buiten aanwezigheid van werknemersorganisaties.

KLM-managers moeten verder ,,trachten niet-werkwilligen van [het] luchthaventerrein (werkplek) te verwijderen'' door de Security Services. Namen en personeelsnummers van de niet-werkwilligen moeten op speciale formulieren worden genoteerd, inclusief het personeelsnummer en het aantal niet-gewerkte uren, zodat later loon kan worden ingehouden. Indien mogelijk moet de ,,verklaring door twee personen/leidinggevenden, die de afwezigheid hebben geconstateerd, worden ondertekend'' in verband met ,,eventuele bewijsvoering''. Van de KLM-managers wordt verder verwacht dat zij medewerkers wijzen op de ,,risico's'' van het staken, omdat dit ,,meelopers'' kan tegenhouden.

De instructie voor het lijnmanagement en de afdeling P&O is geschreven omdat de ervaring heeft geleerd dat ,,in de KLM-praktijk te snel'' naar het stakingsmiddel wordt gegrepen. ,,Arbeidsonrust vraagt een daadkrachtig optreden van het KLM Management.''

    • Rob Schoof