Irak aanvaardt inspectie VN

Irak en de Verenigde Naties zijn het gisteren eens geworden over de modaliteiten van terugkeer van de VN-wapeninspecteurs. Maar Washington liet meteen weten hervatting van de inspecties te blokkeren tot de Veiligheidsraad van de VN er harde nieuwe voorwaarden aan heeft verbonden.

Op een haastig bijeengeroepen persconferentie in Washington zei minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell dat de inspecteurs niet kunnen terugkeren op basis van oude resoluties of het oude inspectieregime. ,,Daarom denken we niet dat ze moeten vertrekken zonder nieuwe instructies in de vorm van een nieuwe resolutie'', zei hij. ,,We moeten ons niet tevreden stellen met Iraakse halve waarheden of Iraakse compromissen of Iraakse inspanningen ons in hetzelfde moeras terug te krijgen waarin ze de Verenigde Naties brachten'' in het verleden.

Een Amerikaanse ontwerpresolutie, die onder andere voorziet in militaire actie tegen Irak in het geval van gebrek aan Iraakse medewerking, is onderwerp van onderhandelingen tussen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. Irak heeft een nieuwe resoluties afgewezen met het argument dat het de terugkeer van de wapeninspecteurs heeft geaccepteerd.

In Wenen deelde chef-wapeninspecteur Hans Blix gisteren na tweedaagse onderhandelingen met een Iraakse delegatie mee dat Irak alle inspectierechten onder bestaande resoluties van de Veiligheidsraad accepteert. De afspraak, waaronder de wapeninspecteurs volgens Blix binnen twee weken terug in Irak kunnen zijn, voorziet echter niet in nieuwe toegang tot acht zogeheten presidentiële plaatsen. Deze vallen onder een afspraak tussen secretaris-generaal Kofi Annan en de Iraakse regering van februari 1998, die speciale inspectieteams voor de presidentiële plaatsen vormt en aanmelding vooraf van inspecties eist. Deze afspraak, die is bekrachtigd in een resolutie van de Veiligheidsraad, is een van de problemen die de VS hebben met de oude regeling. In de huidige versie van de Amerikaanse ontwerpresolutie wordt onvoorwaardelijke toegang tot de presidentiële plaatsen geëist. Overigens constateerde Blix bij de Irakezen ,,een bereidheid om inspecties te accepteren die niet eerder heeft bestaan''.

De Russische regering toonde zich vanmorgen tevreden over de resultaten die Blix in Wenen heeft bereikt. ,,Dit opent uitzicht op inspecties in Irak'', zei een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland, China en Frankrijk hebben nog grote moeite met de Amerikaanse ontwerpresolutie.

analyse: pagina 5