Huidziekten

De nieuwste plannen van het College voor zorgverzekeringen houden een verdere verschraling van de vergoeding van voorgeschreven geneesmiddelen in. Men is bezig met het opstellen van een lijst van ziekten, die zo weinig ziektelast gevenz dat daarvoor (of liever daartegen) voorgeschreven geneesmiddelen niet langer meer worden vergoed. Dat is geen goede zaak.

Bij beschouwing van de voorlopige lijst valt op dat niet minder dan 12 daarvan huidziekten zijn. Daaronder de schimmelnagel, een met geneesmiddelen te behandelen infectieziekte van de huid. Eerder werd door de hoofdredacteur van Medisch Contact beweerd dat deze ziekte best met camouflerende nagellak kan worden aangepakt.

Daarbij werd misschien vergeten dat vanuit deze nagelinfectie regelmatig schimmelinfecties elders in de huid ontstaan, om nog niet te spreken over de verspreiding binnen het gezin, in sportcomplexen, en in openbare zwembaden. Bovendien vormt een schimmelinfectie aan de voet vaak de basis voor ernstige bacteriële infecties, zoals wondroos.

Wat betreft het begrip ziektelast: instrumenten om die te meten zijn in ontwikkeling, maar de wetenschap op dat gebied staat nog in haar kinderschoenen. Dat de voorgestelde 12 huidziekten een te verwaarlozen ziektelast zouden hebben, is wetenschappelijk niet aangetoond.

En wat gaat het eigenlijk in euro's opleveren? De uitgaven voor huidgeneesmiddelen bedragen niet meer dan maximaal 3 procent van het totaal.

Patiënten zelf laten betalen voor geneesmiddelen, voorgeschreven voor een betwistbare selectie huidziekten, levert dus bitter weinig op.

    • Venereologie aan de Universiteit van Amsterdam
    • Prof.Dr. J. D. Bos