Geen groei eerste halfjaar economie in Nederland

De economie is in het eerste halfjaar niet gegroeid. Zowel de groei van het eerste als van het tweede kwartaal zijn naar beneden bijgesteld. In het tweede kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product (BBP) even groot als in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

Pagina 21